masz-bud.pl

Odwierty pionowe piaski

Własne ujęcie wody

Kupno działki to pierwszy krok ku temu, by w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz upragniony domek. I chociaż w wielu przypadkach, budowa nie rozpocznie się z dnia na dzień, to kupienie posiadłości gruntowej nieuzbrojonej na pewno okaże się sprzyjającą inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie rozpocząć budowę budynku zaraz po nabyciu działki. Niezbędne są bowiem  należyte pozwolenia budowlane na które jak to przeciętnie bywa, trzeba oczekiwać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Zanim zatem zdobędziemy pożądaną decyzję administracyjną co do przerobienia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy uczynić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) bądź podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Aby jednak studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą oraz w pełni zdatną do picia i innego typu stosowania wodę, potrzebne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest utworzenie wierceń mających na celu oszacowanie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości wykonane będą główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy badana jest między innymi gęstość właściwa a także pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność zwana inaczej wodoprzepuszczalnością czy też współczynnikiem filtracji oraz jego uziarnienie. Jeśli rozchodzi się natomiast o parametry mechaniczne, to dzięki wykonaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest wytrzymałość gruntu na ściskanie zatem jaki obciążenie jest on (grunt) w stanie znieść bez uszkodzenia jego struktury na wskazanej jednostce jego powierzchni. Inną roztrząsaną cechą jest jego ściśliwość tak więc zdolność do zmniejszenia jego pojemności pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Powinno się przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty a także niespoisty (sypki), przy czym początkowy znamionuje się dużo większą spójnością i osiada o wiele wolniej. Badając grunt nie zapominajmy dodatkowo o podłożu skalnym które również na terenie naszej działki może występować. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, powinniśmy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na sferę działki ciężkim sprzętem w wypadku mało spójnego jej podłoża przysporzy mnóstwa problemów. Na domiar tego bardzo twarde podłoże skalne doprowadzi do tego, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się także, że w zupełności powstrzyma zrobienie wierceń.

0 Response to “Odwierty pionowe piaski ”

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.